• توضیحات
  • تست توضیحات
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
تجلیل از برندگان مسابقات جام دهه فجر
برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر

برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز

برگزاری مراسم گرامیداشت۲ ایام الله دهه مبارک فجر

برگزاری مراسم گرامیداشت۲ ایام الله دهه مبارک فجر

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز

برگزاری مراسم گرامیداشت۳ ایام الله دهه مبارک فجر

برگزاری مراسم گرامیداشت۳ ایام الله دهه مبارک فجر

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در نمازخانه ستاد مرکز با حضور پرسنل بسیجی ستاد مرکز

 

تبلیغات

اطلاعیه

  •  


  • 10002221000555


اطلاعیه

[title]

بسیجی نمونه این هفته جناب آقای احمد حسینی لطفا رای گیری نمائید.

انتخاب می کنم
انتخاب نمی کنم
نظری ندارم